076-139 76 35 info@swetarecords.se

Vi har haft det stora förtroendet att få uppdraget att åka turnéledare för Tommy Nilssons under hans vårturné.

Ett stort tack vill vi rikta till alla inblandade parter för en fantastisk tid  för ett fint samarbete och stort tack till våra uppdragsgivare för ett hejdundrande roligt och trevligt uppdrag!