076-139 76 35 info@swetarecords.se

Tjänster. 

Konsert och turnéproduktion är grundstommen i vår verksamhet men utöver det genomför vi även andra typer av uppdrag och tjänster.

Som ex.
-Turnéledare, turnépersonal på uppdraga av management/turnébolag.
-Projektkoordinering av konsert eller turné.
Ljud och musikproduktion.
-Grafisk design och formgivning.